Home » News » Main » PNoy exhorts police grads

PNoy exhorts police grads

SILANG, Cavite – “Kung pinapili kayo: bayan o sarili, alin ang uunahin ninyo?”

Just like in the movie “Heneral Luna,” President Aquino posed this question to the country’s fresh batch of police officers while challenging them to shun corruption in treading their new career.

At the graduation of the 253-strong Masundayaw Class of 2016 at the Philippine National Police Academy here, the President called on the graduates to remain on the straight path and stay true to their duty to serve and protect the people.

“Alam naman po natin, sa Mayo, halalan na naman. Para sa unipormadong hanay, panahon ito ng iba’t ibang tukso.

Uulitin ko ang hamon ko sa bawat pagkakataong humaharap ako sa mga guma-graduate tulad ninyo: Kung abutan kayo ng sobre kapalit ng inyong dangal, magpapabili ba kayo? Kung may napangakong promotion kapalit ng inyong pananahimik, sa harap ng katiwalian o pang-aabuso, tatanggapin ba ninyo?” Aquino said.

“Tiwala akong nahubog kayo nang husto ng PNPA upang manatiling tumatahak palagi sa Daang Matuwid,” he added.

With the May elections fast approaching, the President also directed the police graduates to help ensure the peaceful and orderly conduct of the elections.

“Sa mga darating na buwan, ang marching orders ninyo: Siguruhing ligtas, mapayapa, at tunay na sasalamin sa pasya ng ating mga Boss ang ating eleksyon,” he said.

“Tumalima kayo sa inyong tungkulin, at sumunod kayo sa utos ng inyong mga opisyal, pinuno, at sa buong liderato,” he added.

comments