Home » News » Main » President hails Filipino workers

President hails Filipino workers

In his last Labor Day message as Chief Executive, President Aquino yesterday hailed Filipino workers who toil hard for their family and their dreams.

“Saludo ang ating sambayanan sa mga manggagawang Pilipinong nagpupunyagi para sa kanilang pamilya at pangarap.

Idinaraos natin ang Araw ng Paggawa bilang pasasalamat sa alay ninyong husay, dangal, at lakas sa ating bayan,” Aquino said in his Labor Day statement.

He said that in the past six years, the Aquino administration championed for the cause of Filipino workers.

“Pinatunayang handa ang Pilipinong makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Ipinagmamalaki natin ang bawat isa sa inyong nagdamayan upang iangat ang kalidad ng trabaho sa ating lipunan,” Aquino said.

The President urged Filipinos to work hard in ensuring that reforms will be sustained in the next administration.

“Sinikap nating suklian ang inyong sigasig sa pamamagitan ng paglatag ng akmang solusyon para makapamuhay ang lahat nang may dignidad,” he said.

“Ngayon: Alam nating kailangan pang magpatuloy ng reporma; nararapat na itaguyod ang positibong pagbabago.

Inaanyayahan ko kayong makisabay sa ating pagkilos: Sumulong tayo sa tamang landas, tungo sa maliwanag at makatarungang bukas,” he added.

Malacañang had earlier said the Aquino administration will leave behind a country with more jobs and less unemployment.

It noted that it was under the current administration where unemployment declined at its lowest level.

The Palace also said it was also good governance under the “Daang Matuwid” in which the Aquino administration was able to restore good business climate, trade, and investment in the country.

comments