Home » Entertainment » Alamin Kay Kuya Kim » Mga halamang kumakain ng laman

Mga halamang kumakain ng laman

By Kim Atienza

Marami pang plant species ang maikukunsiderang carnivorous. Silang kumakain ng laman ng insekto o hayop man.

Heto pa ang ilan sa mga ito. Huwag kayong masyadong matakot. Hindi naman lahat ng ito ay matatagpuan sa Pilipinas, although sinasabi ng mga siyentipiko na may libu-libong species ng mga meat-eating plants sa mundo.

Untitled-9 copy

Drosera. Kabilang ito sa sundew species. This plant has an attractive bright red, sticky leaf that serves as a trap.

Pagpasok ng insekto sa dahon nito, narorolyo ang dahon upang lulunin ang insekto o hayop.

Karaniwan itong matatagpuan sa Northern Europe, North America, Korea, Japan at New Guinea.

Aldrovanda vesiculosa. A waterwheel plant from the Droseraceae family. An aquatic vascular plant found in dystrophic waters. It could trap its prey in 0.01 seconds.

Ito na yata ang fastest mechanism ng carnivorous trap plant.

Dionaea Muscipula. Probably the most known carnivorous plant, it is commonly known as Venus flytrap.

It has a 4 to 7 leaves. Each leaf is divided by two flat, long, heart shaped regions. It can trap the prey in between the regions in about 0.1 seconds.

Agad nitong naisasara ang mga regions ng dahon upang kainin and pumasok na foreign body.

Paborito nito ang insekto at gagamba.

TRIVIA PA MORE (Various Sources): Davao City in Mindanao is the biggest city in the country with an area of 2,211 square kilometers. Metro Manila is about a third the size of Davao City.

Davao’s famous fruit, durian, is considered the king of fruits.

The Philippines has a small land area but we have a longer coastline than many countries.

The country’s land area is just about 1/30 of the United States, but the Philippines has a total of 36,289 kilometers of coastline while the US has only 19,924 kilometers of coastline.

Send your questions on anything and everything to Kuya Kim through my Twitter account @kuyakim_atienza using #AlaminKayKuyaKim.

Ating tuklasin ang mga bagay-bagay na di niyo pa alam. Walang ’di susuungin, lahat aalamin. Ito po si Kuya Kim, Matanglawin, only here in Tempo.

comments