Home » Posts tagged with » BUO ang suporta ni Liza Dino
Aiza, Liza US-bound for in vitro fertilization

Aiza, Liza US-bound for in vitro fertilization

BUO ang suporta ni Liza Dino sa matagal nang kagustuhan ng asawa niyang si Aiza Seguerra na magkaroon ng sarili nitong anak mula sa dugo at laman nito. Kaya naman pumayag siyang sumailalim sa proseso ng In Vitro Fertilization (IVF).