Home » Posts tagged with » egg noodles
Noodles and pork asado

Noodles and pork asado

Tayong mga Pinoy ay natural na mahilig sa noodles. Pansit at ang mga variations nito, gayang lomi at mami, ang paborito nating merienda. Try nyo ang special offering natin today, Noodles with asado. Yum yum yum!