Home » Posts tagged with » Kamoteng Kahoy
Minatamis na Kamoteng Kahoy at Sago

Minatamis na Kamoteng Kahoy at Sago

ISA na namang yum yum yum na araw ng pagluluto ang hatid ng inyong nag-iisang Chef Boy ngayon! Isa sa paboritong pagkain ng mga Pilipino ang Kamoteng Kahoy. Nngayong araw, maghahanda tayo ng isang simple ngunit masarap na home-made dessert gamit ito – ang Minatamis na Kamoteng Kahoy at Sago. Samahan pa ito ng pagmamahal habang niluluto at siguradong wala nang mas tatamis pa sa pagsasama ng inyong buong pamilya.