Home » Entertainment » Alamin Kay Kuya Kim » Tubig pa more

Tubig pa more

 

By KIM ATIENZA

 

HETO pa ang ilang paa­la-ala mula sa librong “How to Live Longer” ni Dr. Willie T. Ong.

Sanayin ang mga batang uminom ng tubig. Mag­ing mabuting ehemplo sa iyong mga anak at sabay-sabay kay­ong uminom ng tubig. Maglagay ng isang malaking bote ng tubig sa baon ng mga bata.

Damihan ang inom ng tubig kung panahong mainit. Ang mga taong naninirahan sa maiinit na lugar ay kailangang uminom ng mas maraming tubig. Sila rin ay mas prone sa kidney stones kumpara sa mga naninira­han sa malamig na lugar.

Damihan ang inom ng tubig kung ikaw ay nage-ehersi­syo. Habang nage-ehersisyo, kai­langang mapalitan ng tubig ang tubig na naging pawis.

Damihan ang inom ng tubig kung ikaw ay may sakit. Ka­hit hindi mo gusto, kailangan mong uminom ng tubig upang makabawi ang iyong katawan laban sa sakit.

Damihan ang inom ng tubig kung ikaw ay buntis. Ang mga babaeng magpapasuso ay kailangang uminom ng mas maraming tubig upang maging hydrated.

 

TRIVIA PA MORE(Various Sources): The ‘Spolarium´by Juan Luna can be experienced in the comfort of your own homes through National Museum’s vir­tual tour of the Juan Luna exhibit and National Artists Award Gal­lery.

Pampanga was the capital of the Philippines for two years dur­ing the British invasion of Manila from 1762-1764.

Pampan­ga was the first province created by the Spaniards in 1571. It encompassed the areas of Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac and Zam­bales.

Pampanga is also one of the eight rays of the sun depicted in the Philip­pine flag, representing the provinces that joined the armed revolt against Spain in the late 19th century.

Send your questions on anything and everything to Kuya Kim through my Twitter account @kuya­kim_atienza using #Ala­minKayKuyaKim.

comments