Home » Opinion » Always Chink Positive (Page 2)

How to move on

No Comment

Has this ever happened to you? You felt like a loser. You lost your job or lost a big business deal. You’ve wasted so much time yet you just can’t seem to stop thinking about what happened!

Continue reading …

Because what you do stems from what you think about. Your mindset is what forms your habits and actions. If you think that you don’t have what it takes to achieve financial success, you will never try in the first place, and you will never actually achieve it at all.

Continue reading …

Setting up your own business is one of the greatest dream anyone can have.

Continue reading …

Pero nakalipas na ang madaming pay day, hindi pa din nababayaran ang inutang. NAGKAKALIMUTAN NA at nagkakasakit ng AMNESIA!

Continue reading …

Backstabber

No Comment

Or sometimes you’ll hear them say, “I’m not mad. We’re done with that.” But the moment you leave, they start spreading news and rumors about you.

Continue reading …

Huwag kang mahiya

No Comment

May mga kakilala ba kayong kapag inalok ng pagkain, kahit maputla na sa gutom, tatanggi kasi nahihiya? Kapag pinagsalita mo, nagkakanda-utal-utal at namamawis ng husto sa sobrang hiya? Napaka-talentado at napakahusay naman pero kapag may nanonood na, tumitiklop sa sobrang hiya?

Continue reading …